Mgr. Adriana Štrausová
výchovný poradca
učiteľ TSV

ada.straus@centrum.sk
0905 365 358

 
Konzultačné hodiny :
štvrtok 11,20 - 15,00 hod
kabinet VP, prízemie č.d.10
 

Pre záujemcov o VŠ
Pre rodičov